Ние предлагаме и развиваме нови възможности на пазара на труда в България и Европа

Тайгър Он-Сайт

Днес използването на служители на временна заетост става все по-разпространено в страните на Европейския съюз и особено в Съединените американски щати. Тенденцията е броят на служителите, ангажирани по временни проекти да нараства експоненциално.

TigerOnSite е част от бизнес групата на JobTiger – най-голямата компания в областта на Интернет базираните решения за подбор на персонал.
TigerOnSite е компания, която се специализира в предоставянето и управлението на служители по временна заетост, outsourcing, out-staffing.

Ние предлагаме

Предварителен подбор, провеждане на интервюта, назначаване/освобождаване на приетите от Вас служители
Управление на трудово-правните отношения със служителите при пълно съответсвие с българското законодателство
Освобождаваме Ви от администриране на социални придобивки

Обяви за работа

Контакти

+359 2 946 11 19
+359 2 946 19 09
office@tigeronsite.bg