Услуги за работодатели

Бизнес групата JobTiger разполага с ресурси за подбор на персонал изразяващ се не само в публикуване на обяви за работа, но и предоставяне на полезна информация за работодателите, система за онлайн оценка на кандидатури, база данни с автобиографии, професионално обучение, стажове и стипендии. Освен това подпомага компаниите да мотивират и задържат персонала си, като предоставя и управлява корпоративни и индивидуални пакети от социални придобивки. Развитието на пазара на труда в България провокира създаването на Тайгър Он-сайт – компания, предлагаща решения по временна заетост, outsourcing, out-staffing.

Контакти

+359 2 946 11 19
+359 2 946 19 09
office@tigeronsite.bg