За нас

Тайгър Он-сайт е част от бизнес групата на Джобтайгър – една от най-големите компании в областта на Интернет базираните решения за подбор на кадри.
Тайгър Он-сайт предлага и развива нови възможности на пазара на труда в България.
Тайгър Он-сайт е компания, специализираща се в предоставянето и управлението на служители по временна заетост, outsourcing, out-staffing.
Управлението на персонала може да бъде скъпо и отнемащо много време начинание. По-важното е, че ако не разполагате с професионалисти в областта на управление на човешките ресурси, може да поставите компанията си в рискова ситуация. “Тайгър Он-сайт” може да Ви предостави услуги като лизинг на персонал, outsourcing, out-staffing и сезонна заетост и да Ви освободи от административните грижи. Ние се грижим за формалностите по изготвянето, сключването и евентуалното прекратяване на трудовите или гражданските договори, изплащането на възнагражденията и свързаната с това документация, плащането на всички данъци и осигуровки. Следим за промените в трудовото, осигурителното и данъчното законодателство и своевременно адаптираме процедурите си и информираме клиентите си за новостите.
В допълнение, услугите, които Ви предлагаме помагат да спестите административни разходи и да съсредоточите вниманието си към управление на бизнеса.

Предимствата на Тайгър Он-сайт:

Ние имаме необходимите опит и познания за пазара на труда и детайлните специфики както в България, така и в целия Европейски съюз.
Ние можем да осигурим необходимите служители за изпълнение на специални проекти, при временно нарастване на обема на работата, при продължително отсъствие на Ваш служител.
Ще Ви предложим по-ефективни и гъвкави решения за администриране и организиране на целия работен процес във Вашата фирма или организация.

Контакти

+359 2 946 11 19
+359 2 946 19 09
office@tigeronsite.bg